WHY THIS WEBSITE?

Do you like traveling? Or do you like photography? Or maybe both? Than this website is definitely one for you. I certainly like to travel and preferably with my cameras in my backpack. And I like to share this with you - so we can exchange information on old and new areas to explore.

This website gives you information, travel reports and images of my world travels in the past 20 years. And will continue to do so for the future, because my traveling days are far from over (I hope). It seems that the more you travel the longer the wish-list is getting. As long as I still enjoy traveling I cannot see any reason to slow down.

  WHO will introduce me
  WHAT will introduce the countries that I have visited
  WHY you are reading right now
  WHERE will show you the world map and the places that I have been to so far
  WHEN is a chronological list of countries visited from where you might explore further
  HOW gives you insight on preparations for traveling, especially for long world trips
To explain to people who do not travel it is really hard to explain why I travel. The personal experience, meeting other people, wildlife encounters, peculiar situations: they all add up to the very reason why I travel. Traveling makes you appreciate life much more, it is like pure adrenaline. Life is what you make it - so they say. For me Traveling is very much about life. And the other way around.

Traveling also enables one to put one's own life into perspective. If I see people in Malawi living in harsh conditions but being happy every day with whatever they have got, who am I to complain? And if I see rich big game hunters in Alaska complaining that their whiskey does not have the right temperature, it makes me appreciate my beer much more. Even if it is luke-warm.

Two special topics I would like to raise here: first of all, the world is definitely getting smaller. In 24hrs I can travel the world, in one minute I am aware of a Tsunami alert in Asia while I am in Peru and in a matter of a split second I can see that Ronaldhino scored another goal for Barca while in Malaysia. The days of real exploring are over they say. I don't think so. Maybe not the same as in the old days, but every journey is a personal exploration.

Second, the climate is most definitely changing around the world. Everywhere I have been during the last 7-8 years people are complaining and discussing changing weather patterns and natural disasters that would never have been there in the past. A very concerning fact and indeed an inconvenient truth. Even more concerning if you consider that (leading) world powers have complete fools in charge like Bush, Chavez and Mbeki. They won't change the world but it's them that should do it. And it is definitely the time to do it…

WAAROM DEZE WEBSITE?

Hou je van reizen? Of hou je van fotografie? Of misschien van beide? Dan is deze website misschien iets voor jou. Ik hou zeker van reizen, bepakt en bezakt met camera en lenzen. En ik deel het graag met je - zodat we informatie kunnen uitwisselen met betrekking tot oude en nieuwe reisgebieden.

Deze website geeft informatie, reisverslagen en fotos van mijn reizen gedurende de afgelopen 20 jaar. En ook voor toekomstige reizen zal ik dat blijven doen want ik ben van plan om nog heel wat te reizen. Het wensenlijstje wordt alleen maar langer. Maar zolang ik van reizen geniet zie ik niet in om op de rem te trappen.

  WHO introduceert mezelf
  WHAT introduceert de landen die ik bezocht heb
  WHY lees je momenteel
  WHERE laat de wereldkaart zien met de landen die ik heb bezocht tot nu toe
  WHEN is een chronologische lijst met bezochte landen vanwaar je door kan klikken naar informatie, verslagen en fotos
  HOW geeft informatie over voorbereidingen voor reizen, met name wereldreizen
Het is heel moeilijk om aan niet-reizigers uit te leggen waarom ik reis. Persoonlijke ervaringen, ontmoetingen met andere culturen, onbekende dieren, grappige situaties: allen zijn het redenen om te reizen. Reizen leert je relativeren, brengt je eigen leven in perspectief, het is als ware adrenaline. Life is what you make it - en het is waar. Reizen heeft veel met leven te maken. En andersom.

Relativeren is een van de voornaamste redenen om te reizen. Als ik mensen in Malawi zie die maar net rondkomen maar toch blij zijn met dat kleine beetje wat ze hebben, waarom zou ik dan klagen? En als ik rijke jagers in Alaska hoor klagen over hun whiskey die niet op de juiste temperatuur geserveerd wordt, dan geniet ik des te meer van mijn lauwe biertje.

Er zijn twee onderwerpen die speciale aandacht genieten. Ten eerste, de wereld wordt kleiner. Dat is een feit. In 24 uur kan ik de wereld rondreizen, in een minuut weet ik dat er een Tsunami-alarm afgegeven is in Azie terwijl ik in Peru ben en een seconde nadat Ronaldinho wederom gescoord heeft voor Barca kan ik zijn goal zien in Maleisie op TV. De ware dagen van ontdekkingen zijn voorbij zegt men. Ik denk van niet. Het is misschien niet hetzelfde als vroeger, maar elke reis is een persoonlijke zoektocht.

Ten tweede, het wereldklimaat verandert. Overal waar ik ben geweest in de afgelopen 7-8 jaar klaagt men over het veranderde weerpatroon, over natuurrampen die nooit eerder waren voorgekomen. Erg zorgwekkend en zeker "an inconvenient truth". Nog zorgwekkender als je je bedenkt dat de wereld geleid wordt door niksnutten als Bush, Chavez en Mbeki. Zij veranderen de wereld zeker niet ten goede maar zij zouden het moeten doen. En het is nu of nooit…

copyright on all pictures by Rick Versteegh. No picture or image may be copied, printed or reproduced without written permission